Hydraulilaitteet.com
PJ-Hydro Oy


Öljyn puhdistus

Suodatinjärjestelmät

Syynä hydraulijärjestelmien toimintahäiriöihin ja kulumiseen on useimmiten likainen öljy. Tehokkaalla suodatuksella voidaan ehkäistä toimintahäiriöitä, pidentää öljyn käyttöikää sekä vähentää järjestelmän komponenttien kulumista ja näin alentaa kustannuksia. Yleensä hydraulijärjestelmässä on paine- ja/tai paluusuodatin, jotka pitävät järjestelmän puhtauden toiminnan kannalta tyydyttävällä tasolla edellyttäen, että suodatinpanosten vaihdosta huolehditaan asianmukaisesti.

Järjestelmän puhtaustasoa voidaan ratkaisevasti parantaa lisäämällä siihen sivuvirtasuodatin, joka toimii pienellä virtauksella, tyypillisesti 1,0 – 12 l/min, sekä matalalla paine-erolla ja voi suodattaa tehokkaasti myös hyvin hienojakoisen lian. Riippuen suodatinpanoksen tyypistä, sillä voidaan myös pidättää huomattava määrä järjestelmässä mahdollisesti olevaa vettä. Likahiukkasten lisäksi vedellä on ratkaiseva vaikutus öljyn vanhenemiseen. Veden pääsemistä järjestelmään voidaan myös vähentää käyttämällä säiliöön virtaavasta ilmasta vettä erottavaa ilmansuodatinta.

Kun järjestelmään lisätään sivuvirtasuodatin, voidaan päävirtasuodatinten suodatinpanosten vaihtoväliä yleensä huomattavasti pidentää. Sivuvirtasuodattimen lisääminen järjestelmään on käyttäjälle varsin pieni mutta hyvin kannattava sijoitus. Sivuvirtasuodatin sopii öljyille, joiden viskositeetti on toimintalämpötilassa 5 – 220 cSt.

Alla hydraulijärjestelmään liitetyn sivuvirtasuodattimen sekä erillisen suodatuspiirin kaaviot.

Separointijärjestelmät

Jos järjestelmä toimii olosuhteissa, joissa epäpuhtauksien pääsyä järjestelmään ei voida riittävän tehokkaasti estää (esimerkiksi erityisen likaisessa ympäristössä tai siihen kuuluu johteiden öljyvoitelu tms.), on tehokas ja taloudellinen vaihtoehto öljynpaineella toimiva separaattori.

Separaattorilla voidaan tehokkaasti ja pienin käyttökustannuksin poistaa öljystä suuriakin epäpuhtausmääriä mukaanlukien pienimmätkin hiukkaset. Separaattorissa sen läpi virtaava öljy antaa roottorille suuren pyörintänopeuden ja keskipakovoima erottaa öljystä siinä olevat kiinteät hiukkaset. Separaattorissa epäpuhtaudet pakkautuvat tiiviiksi massaksi roottorin sisäpinnalle, josta se voidaan helposti poistaa. Huollon helpottamiseksi käytetään erikoiskartongista valmistettua liuskaa, joka on asetettu renkaan muotoon roottorin sisäpinnalle.

Separaattoreita käytetään varsinkin raskaiden dieselmoottoreiden voiteluöljyn puhdistukseen, mutta niitä voidaan käyttää myös tehokkaaseen ja taloudelliseen öljyn puhdistukseen muissa öljyvoitelu- sekä hydraulijärjestelmissä. Separaattoripiirit ovat periaatteessa kuten edellä esitetyt suodatuspiirit, joissa suodatin on korvattu separaattorilla. Separaattorin kautta kulkeva öljyvirtaus on kuitenkin tavallisesti suurempi kuin tyypillisessä sivuvirtasuodattimessa, mallista riippuen 8 – 70 l/min.

Separaattori sopii parhaiten öljyille, joiden viskositeetti on toimintalämpötilassa 10 – 100 cSt, mutta myös jonkin verran jäykemmät öljyt voivat tulla kyseeseen. Separaattorin toimintaperiaate myös aiheuttaa joitakin erityisvaatimuksia verrattuna suodattimeen. Separaattori asennetaan pyörintäakseli pystysuoraan. Separaattorista palaavan öljyn tulee päästä vapaasti valumaan säiliöön, tai separaattoriin on liitettävä paineilmasyöttö, joka pitää yllä separaattorin toiminnan vaatiman ilmatilan. Siirrettävällä separaattoriyksiköllä voidaan myös tehokkaasti puhdistaa säiliössä oleva öljy esimerkiksi uuden putkiston huuhtelun jälkeen.

Kysy meiltä, miten sinun järjestelmääsi voidaan parantaa ja niin alentaa kustannuksia. Meiltä löytyy kustannustehokkaita ratkaisuja sekä teollisuuden että liikkuvan kaluston öljyjärjestelmien parantamiseen ja erilaisiin öljyhuollon tarpeisiin.

FM090-LCB separaattori asennus- ja huoltotarvikkeineen. Öljyvirtaus n. 8 l/min.

Tämä malli sisältää paineilmatoimisen uimuriyksikön paluulinjassa. Paineilmalla ainoastaan ylläpidetään separaattorin ilmatilaa, joten ilman kulutus on hyvin pieni. Separaattorin liitännät: paine ja tankki 1/2 NPT, paineilma 1/4 NPT.

Yhteystietomme:

Ota yhteys Pentti Järveläiseen:

Postitse:
PJ-Hydro Oy
Kannelkuja 5
01260 Vantaa

Sähköpostilla:
nimi@hydraulilaitteet.com
(korvaa nimi yrityksen nimellä muodossa: pj.hydro)

Puhelimitse:
044 5993107

Voit myös pyytää lisätietoja tai tarjousta yhteydenottopyyntö-lomakkeella.